Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

„Opowieść o "winie" bez zbrodni i zbrodni bez kary”   Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w PG nr 1 w Brzegu                 3 lutego 2011r. Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przez wiele lat zabiegały o to środowiska kombatanckie  i rodziny „Wyklętych”, wspierane przez prezesa IPN Janusza Kurtykę i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wystąpił z inicjatywą ustawodawczą, mającą na celu wprowadzenie nowego święta państwowego.  „Narodowy Dzień Pamięci <Żołnierzy Wyklętych> ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny” – brzmiało  uzasadnienie projektu.Wybór daty nie był przypadkowy.

To właśnie 1 marca 1951r. w warszawskim więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie komunistyczny aparat bezpieczeństwa zamordował strzałem w tył głowy członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Uczniowie PG nr 1 w Brzegu uczcili pamięć niezłomnych Bohaterów walczących przeciwko – siłą narzuconej przez sowietów – komunistycznej władzy. Na lekcjach historii i wos dowiedzieliśmy się o powojennym podziemiu niepodległościowym, poznaliśmy tragiczne losy Danuty Siedzikówny „Inki”, Jana Rodowicza „Anody”, rotmistrza Witolda Pileckiego i generała Emila Fieldorfa „Nila”. Obejrzeliśmy film pt. „Inka 1946” o dzielnej sanitariuszce z oddziału Zygmunta Szendzielarza  - „Łupaszki”, która mimo stosowanych przez ubeków tortur nie wydała nikogo. „ Tylu ludzi mogło zginąć. Lepiej, że ja jedna zginę.

Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba” – te słowa dzielnej siedemnastolatki głęboko zapadły w nasze serca.             Wielu uczniów naszej szkoły zaangażowało się w przygotowanie godnej oprawy tego święta. Artur Pacyna i Grzegorz Tymków z klasy 3b przygotowali audycję radiową i koncert pieśni poświęconych Żołnierzom Wyklętym. Pieśni te towarzyszyły nam podczas przerw. W lutym uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w konkursie plastycznym poświęconym omawianej tematyce. Laureatkami konkursu zostały:

Wiktoria Olszewska z kl 2b, Martyna Pasierska z kl. 3b, Klaudia Szumlakowska z kl. 3c i Katarzyna Chmiel z kl. 3a. Dziewczęta zostały nagrodzone przez panią dyrektor Danutę Stefańską, a ich prace zakwalifikowano do etapu regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Pozostałe prace  konkursowe wzbogaciły wystawę, którą przygotowaliśmy w ramach obchodów wspomnianego święta.

 Uczniowie klasy 3c mieli okazję zagrać na lekcji historii w grę planszową „Bohaterowie Wyklęci”, gdzie wcielali się w dowódców oddziałów walczących z władzą komunistyczną. Ich  zadaniem było wykonanie różnych misji skierowanych przeciwko Władzy Ludowej.

Uczniowie innych klas mogli dzięki tej grze zanurzyć się w historię podczas zajęć koła historycznego. II LO im. Zbigniewa Herberta w Brzegu zaprosiło nas do udziału w konkursie „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – BOHATEROWIE NASZEJ WOLNOŚCI”. 1 marca odbył się szkolny etap tego konkursu.


PG nr 1 reprezentować będą: Sabina Biała i Daniel Warzycha.  Konkurs odbędzie się 17. 03.2016r.
  Sabina Biała kl.3b

 


  Przygotowała: Ewa Rosińska

powrót >>>

 

  
©