16 kwietnia 2014 r. klasa 2b przedstawiła
program artystyczny z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych pt. „Szukam Przyjaciela”

Okres Wielkanocny skłania do refleksji nad życiem i przemijaniem. W swoim przedstawieniu uczniowie pragnęli zwrócić uwagę na to jak bardzo potrzebujemy mieć przyjaciela.


Wykorzystano w swoim scenariuszu fragmenty wiersza  Wisławy Szymborskiej oraz fragmenty „Małego Księcia”. To właśnie Mały Książę(Szymon Sowierszenko) szuka przyjaciela tu na  Ziemi. Niestety wszyscy, których spotyka nie mają dla niego czasu, gdyż są zajęci swoimi sprawami.
 „Jak w uczniowskim zeszycie jakieś trudne zadanie, Takie dziwne jest życie, wielki znak zapytania. Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, Co prawdziwe, jedyne, największe, Za co warto życie dać?”


Tak śpiewali uczniowie klasy 2b wprawiając wszystkich z widowni w zadumę. Narrator (Anna Bilska) wielokrotnie podczas przedstawienia poruszał ważne dla nas kwestie m.in. że należy darzyć szacunkiem swoją matkę. Mały Książę ubolewa nad tym że ludzie są samotni, ale odzywa się głos chóru:
„Jezus jest mym Przyjacielem, Jezus jest obrońcą mym…”


Różą dla Małego Księcia jest krzyż, który nadaje życiu właściwy zwrot: „Zbawienie przyszło przez krzyż ogromna to tajemnica, Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia…”


Tak podsumować można przesłanie jakie młodzież chciała przekazać swoim rówieśnikom. Cała klasa z ogromnym zaangażowaniem przygotowała dekorację oraz stół wielkanocny.

 

tekst, zdięcia: Renata Mesjasz: .

powrót >>>

 

  
©