• „Schule im Wandel. Zmieniająca się szkoła”        

    Nauczyciele języków obcych Publicznego Gimnazjum Nr 1 im .J. Piłsudskiego w Brzegu laureatami nagrody „Schule im Wandel. Zmieniająca się szkoła” Kończący się rok szkolny to czas wielu podsumowań.17 czerwca  na uroczystej gali w Instytucie Goethego w Krakowie zakończył się trwający 10 miesięcy projekt skierowany do germanistów i anglistów „Schule im Wandel. Zmieniająca się szkoła” . Obecni  na gali dyrektorzy  i nauczyciele przywitani zostali  w imieniu Konsula Generalnego  Niemiec .Publiczne Gimnazjum Nr 1 reprezentowały panie Iwona Denes i Sylwia Szulc. Celem programu było zwrócenie zainteresowania nauczycieli i uczniów na nowatorskie formy i metody nauczania języków obcych. Innowacyjność działań zakładała ,że nauczyciele są przewodnikami uczniów i wspierają ich przy realizacji własnych pomysłów w ramach działań w wielu obszarach aktywności szkolnej. Największy nacisk położono na to, by  sami gimnazjaliści uczyli się poprzez nauczanie, wg założeń pomysłu „Lernen durch Lehren”,na lekcjach ,gdzie  tworzyli projekty i realizowali zadania, które samodzielnie przygotowywali. Istotnym punktem programu były także inicjatywy uczniowskie oraz otwarcie szkoły na zewnątrz ,czyli udział w przedsięwzięciach poza szkołą.   Każde zadanie należało udokumentować ,by otrzymać niezbędne do zaliczenia projektu punkty. Tempo pracy i  różnorodność aktywności sprawiły ,że nie wszystkim szkołom  udało się uzyskać prestiżowy certyfikat. Tym większe było nasze zaskoczenie, gdy okazało się, że nasze gimnazjum znalazło się w gronie 4 szkół wyróżnionych nagrodą  w wysokości 4 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup środków trwałych. Na sukces szkoły złożyła się :inspiracja do działania Dyrektor Danuty Stefańskiej, ciężka praca nauczycielek :Doroty Banik ,Iwony Denes ,Ewy Jarząb, Sylwii Szulc, które zrealizowały 40 nowatorskich lekcji ,przygotowały ,m.in. „Tydzień Języków Obcych”, „Dzień Niemiecki”, „Projekt Krokus”, „Dzień Otwarty”, zaprezentowały lekcje pokazowe ,zrealizowały 4 projekty językowe oraz realizującej projekt informatyczny z elementami języka angielskiego i niemieckiego Małgorzaty Niewczas i przede wszystkim zapał i chęci uczniów chętnie pokazujących swoje umiejętności językowe .Jesteśmy dumne z wysokiego poziomu językowego naszych gimnazjalistów i dziękujemy im za owocną pracę. Nauczycielki języków obcych PG1

    Pobierz prezentację     Tekst zdjęcia: Sylwia Szulc.


  • ©