Projekty edukacyjne

CERTYFIKAT LEGO - NASZA SZKOŁA UCZY CZYTAĆ
LEGO - "Czytam więc jestem" - zadaniem naszej szkoły było przygotować projekty zajęć, które miały rozwijać umiejętność czytania ze zrozumieniem. Patronat nad programem objęła Wisława Szymborska. Poetka noblistka wszystkim uczestnikom zadedykowała swój wiersz " Po staroświecku uważam, że czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa, jaką tobie ludzkość wymyśliła. Homo Ludens z książką jest wolny".

Szkoła z klasą
20 października nasza szkoła uzyskała tytuł i otrzymała certyfikat "Szkoły z klasą". "Szkoła z klasą"" to społeczna akcja ogłoszona przez "Gazetę wyborczą", skierowana do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, której zadaniem było wprowadzenie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną, efektywną edukację, podnoszenie jej poziomu, a także oddziaływanie na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół ze środowiskiem lokalnym. Program " Szkoły z klasą" opiera się na sześciu zasadach mądrej szkoły, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom.

" Szkoła z klasą" = PG nr 1
1. Dobrze uczy każdego ucznia.
2. Ocenia sprawiedliwie.
3. Uczy myśleć i rozumieć świat.
4. Rozwija społecznie, uczy wrażliwości.
5. Pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.
6. Przygotowuje do przyszłości.
Szkoła biorąca udział w programie realizowała zadania z każdej zasady, za zaliczenie których otrzymała tytuł "Szkoły z klasą".

W PG nr 1 akcja objęła całą społeczność szkolną, z dumą odebraliśmy informację o zaliczeniu zadań i tytuł "Szkoły z klasą"

LIDER LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI NA RZECZ EDUKACJI
PG nr 1 trzykrotnie - w latach 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 zdobyło tytuł lidera lokalnej społeczności na rzecz edukacji w kategorii szkół gimnazjalnych. Konkurs na Lidera lokalnej społeczności na rzecz edukacji był konkursem ustanowionym przez Burmistrza Brzegu. Polegał na przedstawieniu udokumentowanych działań szkoły poprzez zebrane dyplomy, zaświadczenia, regulaminy organizowanych imprez, wyniki egzaminów zewnętrznych, uchwały rady pedagogicznej. Ocenie podlegała praca szkoły w następujących obszarach: wyniki egzaminów zewnętrznych z części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej; wymiana młodzieży; realizowane programy unijne; indywidualne nagrody uczniów np. Prymus Opolszczyzny; osiągnięcia uczniów w przedmiotowych konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty; osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych na terenie kraju; aktywność szkoły na rzecz społeczności miasta Brzeg; festyn; gra terenowa, gimnazjada , prowadzone innowacje. Nagrodą w konkursie oprócz honorowego tytułu była każdorazowo nagroda pieniężna w kwocie 5000 zł.
© M. Partyka, P. Fudali, P. Bednarz, M. Klimpel
Opiekun strony - R. Dworak; e-mail: rdworak@onet.eu