"Zajęcia profilaktyczne"

W dniach 8 i 15 stycznia 2016r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas II i III. Warsztaty prowadziły panie Alicja Lenarczyk - psycholog i Renata Straub - Pieczykolan - pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu. Spotkania dotyczyły tematyki uzależnień ze szczególnym podkreśleniem niebezpieczeństw wynikających z sięgania po substancje psychoaktywne, w tym dopalacze. Młodzież mogła usystematyzować informacje na temat istoty i mechanizmu uzależnienia się od substancji, jak również od czynności - są to uzależnienia behawioralne. W trakcie zajęć panie prowadzące podkreśliły szkody fizyczne, psychiczne i społeczne wynikające  sięgania po tego typu środki."

 

 

    Przygotowała: Anna Wasilewska

powrót >>>

 

  
©