I TY MOŻESZ POMÓC.

pierwsza pomoc 

W naszym Gimnazjum  dn. 9.11.2015r. odbyło się szkolenie udzielania  I pomocy pod hasłem : I TY MOŻESZ POMÓC. W szkoleniu wzięły udział wszystkie klasy pierwsze -79 uczniów. Ćwiczyli na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechową i pozycję bezpieczną ustaloną. Wykazali się dobrymi umiejętnościami i zaangażowaniem. Urzekli nas swoją dojrzałością i sercem niesienia pomocy potrzebującym. Rozumieli potrzebę udziału w tego typu zadaniach. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Brzeg. Koordynatorem i wykonawcą szkolenia było PCK i opiekun szkolnego koła PCK Grażyna Wojtycza.    

Dziękujemy!

pierwsza pomoc

    Przygotowała:Grażyna Wojtycza

powrót >>>

 

  
©