„Ja wiem, com dla Polski uczynił”

 

            „Ja wiem, com dla Polski uczynił”- Józef Piłsudski
 Każdego roku19 marca nasze gimnazjum obchodzi Dzień Patrona , którym jest Józef  Piłsudski. W tym roku uroczystą akademię przygotowała klasa 2b wraz z wychowawcą panią Dorotą Banik. Podczas uroczystości uczniowie starali się przybliżyć sylwetkę tego wielkiego człowieka. Przybyło wielu zaproszonych gości: Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu, Barbara Mrowiec – Przewodnicząca Rady Miasta, Stanisław Kowalczyk – Kierownik Biura Oświaty, Alicja Chęcińska- Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Alicja Zbyryt – przedstawiciel Związku Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Jan Majewski z Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich, Janina Góral i Benedykt Jędrzejczyk ze Związku Sybiraków oraz przedstawiciele Rady Rodziców: Anna Techmańska i Aldona Stala.                       

          Tematem przewodnim uroczystości były słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Uczniowie  przybliżyli biografię Marszałka, aranżując najważniejsze sceny z jego życia. Pokazali również podejście współczesnej młodzieży do historii naszego kraju, udowadniając, że warto być dobrym człowiekiem, dobrym Polakiem – Patriotą, i że warto znać historię naszego kraju, naszych bohaterów narodowych oraz oddawać im należny szacunek.                

   Trud włożony w przygotowanie akademii, czas poświęcony na próby i przygotowanie dekoracji, nie został zmarnowany. Publiczność reagowała żywo, czego dowodem były gromkie brawa, czy „życzliwe słowo” od odbiorców. Utwory muzyczne w wykonaniu chóru dziewcząt, wzorowa recytacja, gra aktorska uczniów oraz sama postać Józefa Piłsudskiego, w którego wcielił się Grzegorz Tymków, dostarczyły wielu wzruszeń i przemyśleń. Świadczy to o tym, że tak ważny temat, jakim jest wychowanie patriotyczne, może być doskonałą lekcją historii dla młodego pokolenia.                          

 

                                                                        

 

Przygotowała:Tekst p. Dorota Banik, Katarzyna Ejsmont (2b) Zdjęcia: Marek Taczanowski.

powrót >>>

 

  
©