„MAMY NIEPODLEGŁĄ!”  CZYLI RADOSNE ŚWIĘTOWANIE

Święta można celebrować na wiele sposobów. Niewątpliwie Święto Niepodległości jest świętem, z którego należy się cieszyć i bez którego wszystkie inne nie miałyby szansy realizacji. To, że mamy dzisiaj niepodległą Polskę, jest naturalną sukcesją tego, że odzyskaliśmy ją w 1918r.

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzegu przystąpiło do ogólnopolskiej akcji społecznej, organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zatytułowanej „Mamy Niepodległą!”, pod honorowym patronatem Pani Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz.

 Celem tej akcji było przypomnienie, utrwalenie i wzmocnienie w powszechnej świadomości obywateli Rzeczypospolitej daty 11 listopada jako RADOSNEGO dnia obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

 Dyrektor, uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły wysłali w dniach 4 – 11 listopada 400 okolicznościowych kartek z życzeniami z okazji wspomnianego święta.  Udział w akcji wyzwolił w nas wiele pozytywnych emocji i pozwolił przypomnieć wartości, którym wierny był Patron naszej szkoły– Józef Piłsudski.

 

 

tekst, zdięcia:Ewa Rosińska  .

powrót >>>

 

  
©