• Tyle wspólnych dróg razem przebyliśmy..."

   Pożegnanie  absolwentów PG nr 1 w Brzegu    „Tyle wspólnych dróg razem przebyliśmy. Tyle wspólnych chwil  utkwiło nam w pamięci…” Słowa te stały się mottem uroczystości pożegnania klas trzecich PG nr 1 w Brzegu. Akademię rozpoczęła Pani Dyrektor Danuta Stefańska, która skierowała najpierw swoje słowa   do absolwentów gimnazjum, następnie podziękowała wychowawcom klas trzecich:   

   Ia – mgr Marzenie Sławskiej,

  Ib – mgr Iwonie Denes,

  Ic – mgr Sylwii Szulc,

   nauczycielom za trud włożony w wychowanie i przekazywanie wiedzy oraz rodzicom za wsparcie  w działalność wychowawczą. Uroczystość zaszczycił  swoją obecnością Wiceburmistrz Tomasz Witkowski, który również zwrócił się do nauczycieli, rodziców oraz pogratulował gimnazjalistom ukończenia szkoły i życzył im sukcesów   w  nowych szkołach. Następnie nastąpiło uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego oraz rozdanie nagród w postaci statuetek „ Marszałek” w różnych kategoriach. Marszałka „ Najlepszy Uczeń” otrzymała Nikola Nowakowska – ucz. kl. IIIb , „Olimpijczykiem Roku” został Dominik Bielecki -  ucz. kl.IIIb,  „Mistrzem Dobrego Obyczaju” Michał Długosz - ucz. kl.IIIb,  „Najlepszym Sportowcem” Aleksandra Pszczolarska  - ucz, kl, IIIa,  „ Społecznikiem Roku” Kinga Pyżalska  - ucz. kl. IIIb. Honorowy tytuł „ Przyjaciela Szkoły” otrzymali Państwo Ernesta i Marek Sorokowie, rodzice Dominiki Soroki z klasy IIIa. Następnie rozpoczął się program artystyczny przygotowany przez klasę Ia wraz z wychowawcą p. Beatą Bochniarz. Każdą trzecią klasę odwiedziły rożne postaci z bajek i dzięki nim wszyscy zgromadzeni na uroczystości mogli powspominać trzy lata nauki, jakie przeżyli w murach swojej szkoły gimnazjaliści. W trakcie wspomnień wychowawcy rozdawali nagrody dla najlepszych uczniów oraz dyplomy ukończenia szkoły. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem: Klasa IIIa -  Martyna Janusz. Oliwia Prusak, Dominika Soroka, Aleksandra Sójka Klasa IIIb – Mateusz Bystroński, Krzysztof Dylak, Weronika Guszpit, Nikola Nowakowska, Kacper Tymków, Wiktoria Zagier.            Uroczystość zakończyła się wspólnym zaśpiewaniem piosenki Maryli Rodowicz  „Ale to już było..” I w końcu nastąpił czas, kiedy naprawdę trzeba było się rozstać, ale do mety przybywa się tylko po to, aby wyruszyć dalej…  

  Beata Bochniarz

                Tekst zdjęcia: sekretariat


 • ©