DZIEŃ PROSTEGO KRĘGOSŁUPA
w PG 1  BRZEG.

Ideału bezbolesnego kręgosłupa najprawdopodobniej nigdy się nie osiągnie , ale już od najmłodszych lat warto zadbać o to, by niepotrzebnie przyśpieszać jego uszkodzeń.

W ramach programu „ Rok Szkoły w Ruchu” Kuratorium w Opolu 10 stycznia 2014 r. ogłosiło „ wojewódzkim dniem prostego kręgosłupa”. Celem akcji było , by proponowana aktywność ruchowa stała się stałym elementem dbałości o zdrowie. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzegu przystąpiło do w/w akcji.

Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i Panią Dyrektor Danutą Stefańską stawili się na hali sportowej . Na początku przeprowadzono zajęcia profilaktyczne / pogadanka/ uświadamiające uczniom jak i dorosłym wagę problemu.

 Poinformowano o gazetce szkolnej skierowanej do uczniów jak i ich rodziców dotyczącej dbałości o kręgosłup. Następnie przystąpiono do czynnego udziału w ćwiczeniach na prosty kręgosłup przygotowanych i poprowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego.

 Zarówno uczniowie jak i nauczyciele wykonywali ćwiczenia z pełnym zaangażowaniem. Mamy nadzieję , że ćwiczenia na kręgosłup staną  się stałym elementem dbałości o swoje zdrowie u każdego z nas.

tekst, zdięcia:  Małgorzata Kubiak.

powrót >>>

 

  
©