Ogólnopolski konkurs Szkoła Dobrego Wychowania II edycja

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do II edycji ogólnopolskiego konkursu Szkoła Dobrego Wychowania którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego.

Konkurs został skierowany do całej społeczności uczniowskiej naszego gimnazjum. Celem konkursu jest zapoznanie młodzieży ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na życie codzienne oraz relacje z rówieśnicze, a także kształtowanie postawy kulturalnego stylu życia.

 

Zadania konkursu: „Szkoła dobrego wychowania”

 

1.Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania.

 

2.Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu  wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymają dyplom „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę.

 

3.Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”.

 

4.Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników.

 

5.Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”.

 

6.Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka.

 

 

    Przygotowała: Monika Bider

powrót >>>

 

  
©