Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

Publiczne Gimnazjum nr 1 na podium Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim Głównym celem konkursu organizowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Studenckie Koło Onomastów działające przy Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego jest popularyzowanie poprawności językowej wśród  młodzieży szkolnej oraz promowanie pięknej polszczyzny.


Laureaci KWoJP z Kuratorem Oświaty Panem  Michałem Siekiem  i pracownikiem KO Panią Joanną Wnuk.  

W konkursie mogą brać  udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych; merytorycznie konkurs obejmuje podstawy programowe odnośnych etapów kształcenia.  Etap szkolny konkursu polega na przygotowaniu projektu edukacyjnego promującego kulturę języka polskiego, zorganizowanie imprezy szkolnej promującej etykę mówienia oraz przeprowadzenie eliminacji na podstawie testu opracowanego przez Studenckie Koło Onomastów UO. Etap wojewódzki składa się z dwóch części – pisemnej (dyktando i test językowy) oraz oratorskiej (wygłoszenie przemówienia).  Do finału konkursu, który odbył się 8.04.2016 r., dostało się dwoje naszych uczniów -  MARTA GÓRSKA z kl. 3b i TOBIASZ BEDNAREK z kl. 3a.

 

 Przed prezentacją oboje mówili, że mają drewniane nogi a język staje kołkiem – trema okazała się tak wielka. Audytorium  - naukowcy z UO, studenci, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, nauczyciele, koleżanki i koledzy – onieśmielało najodważniejszych. Marta i Tobiasz poradzili sobie doskonale, przyznają, że wcześniejsze prezentacje, których mogli wysłuchać, dodały im odwagi. Marta podjęła temat: „ Każdy spożywa swoje życie jak befsztyk: na osobnym talerzu, przy osobnym stoliku.” Czy rzeczywiście żyjemy w taki sposób, o jakim mówił Witold Gombrowicz?” a Tobiasz wybrał: „Mieszkanie bez książki ciemniejsze jest niż bez lampy.” W takich słowach Henryk Sienkiewicz dwa wieki temu mówił o wartości książki. Jak dziś wyglądają nasze mieszkania i czy nastąpił kryzys czytelnictwa? Swoimi przemówieniami zdobyli podium, TOBIASZ BEDNAREK – I miejsce a MARTA GÓRSKA  - III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Języku Polskim. Bardzo dziękujemy naszym uczniom za zaangażowanie w prace polonistyczną, samodyscyplinę i upór w rozwiązywaniu językowych zagadek, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów…                                              

Polonistki – Beata Bochniarz i Beata Matyszczak  

      Przygotowała: Beata Bochniarz i Beata Matyszczak.

powrót >>>

 

  
©