HISTORIA JEST WAŻNA

 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wystąpiło z inicjatywą powołania Klubu Nauczyciela Historii. Nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 1, szkoły noszącej imię Marszałka, otrzymali zaproszenie na spotkanie inaugurujące działalność Klubu. Odbyło się ono w dniach 18 – 19 października w Warszawie. W liście skierowanym do uczestników dyrektor Muzeum, wnuk Józefa Piłsudskiego, Krzysztof Jaraczewski napisał: ”Poprzez naszą działalność pragniemy wyrazić uznanie dla zawodu nauczyciela historii i podkreślać znaczenie, jakie ma Jego praca dla przyszłości Polski.” 80 nauczycieli z całego kraju spotkało się w warszawskim Belwederze z przedstawicielami Kancelarii  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pracownikami Muzeum i przedstawicielami sponsora – Fundacji Banku PKO BP. Goście mieli okazję spotkać się z dwoma wybitnymi historykami. Profesor Henryk Samsonowicz wygłosił wykład pt. „Historia jest ważna”, a wykład profesora Janusza Odziemkowskiego dotyczył „Procesu odbudowy państwa polskiego w latach 1918 – 1922”.

  W części artystycznej wysłuchano koncertu kameralnego w wykonaniu zespołu artystów z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Spotkanie zakończyło się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

 W drugim dniu spotkania, podczas warsztatów,  organizatorzy zaprezentowali programy edukacyjne           i promocyjne realizowane przez Muzeum i zachęcili do współpracy w ramach projektów. Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie dworku „Milusin” w Sulejówku, gdzie mieszkał Józef Piłsudski z rodziną.

tekst, zdięcia: Ewa Rosińska .

powrót >>>

 

  
©