Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska. Józef Piłsudski


Od 29 maja 2002r. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzegu nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. O wyborze Patrona zadecydowała kapituła, w skład której weszli przedstawiciele władz miejskich z burmistrzem Maciejem Stefańskim, reprezentant kuratorium Józef Paprotny, dyrektorzy szkoły Krzysztof Kubiak i Danuta Stefańska, nauczyciele i rodzice.
Wśród propozycji zgłoszonych przez nauczycieli i uczniów pojawiły się postaci: Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Królowej Jadwigi, Orląt Lwowskich, Księcia Ludwika I, Czesława Miłosza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Uroczystość nadania szkole imienia rozpoczęła się mszą świętą w kośćiele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odprawioną przez księdza profesora dr. habilitowanego Ignacego Deca. Dalsza część odbyła się na boisku szkolnym. Tam przewodniczący Rady Miasta, Romuald Nowak, odczytał i przekazał na ręcę dyrektora K. Kubiaka uchwałę o nadaniu Publicznemu Gimnazjum nr 1 w Brzegu imienia Józefa Piłsudskiego. Burmistrz Maciej Stefański przekazał poświęcony podczas mszy sztandar, na który gimnazjaliści złożyli ślubowanie. Przy dźwiękach salwy honorowej oddanej przez brzeskich żołnierzy, odsłonięta została brązowa tablica wmurowana na frontowej ścianie szkoły, a przed popiersiem Patrona, znajdującym się w holu, przedstawiciele władz miasta złożyli bukiet kwiatów. Prezes Związku Piłsudczyków w Warszawie odczytał list przysłany przez córkę Marszałka, Jadwigę Piłsudską-Jaraczewską. Pismo z gratulacjami odczytał Opolski Kurator Oświaty, Franciszek Minor,a słowo o Józefie Piłsudskim wygłosił dr Bohdan Urbankowski. Odczytano również list Ryszarda Galli - marszałka województwa opolskiego. Zaproszeni goście na ręce dyrektora K. Kubiaka składali podziękowania i upominki.
Po części oficjalnej gimnazjaliści przedstawili program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Ewy Rosińskiej, Elżbiety Konstanciuk, Joanny Gwozdek i Waldemara Mroza.


Galeria obrazów

Sztandar szkoły

Tablica pamiątkowa

Popiersie Patrona

© M. Partyka, P. Fudali, P. Bednarz, M. Klimpel
Opiekun strony - R. Dworak; e-mail: rdworak@onet.eu