Historia Publicznego Gimnazjum nr 1


Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzegu działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,poz.329.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli i publicznych szkół (Dz. U. 2007 Nr 35, poz.222). Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzegu działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. Gimnazjum jest jednostką organizacyjną, dla której organem założycielskim jest Rada Miasta w Brzegu, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Kurator Oświaty w Opolu.

1 września 1999 gimnazjum rozpoczęło swoją działalność.
Ten dzień można uznać za początek jego istnienia.
Szkoła mieści się w budynku przy ulicy Oławskiej 2, gdzie wcześniej w latach 1971 - 2001 funkcjonowała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej.
Gimnazjum odziedziczyło po poprzedniej placówce nie tylko budynek i salę gimnastyczną, ale również piękne tradycje.
W pierwszym roku istnienia gimnazjum naukę rozpoczęło 12 klas, zaś całością prac kierowali - pani Danuta Stefańska i Pan Krzysztof Kubiak.
Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XL\350\02 z dnia 22 lutego 2002r. zostało szkole nadane imię Józefa Piłsudskiego.
29 maja 2002r. odbyła się wspaniała uroczystość nadania imienia szkole. Gimnazjum otrzymało imię, sztandar oraz hymn i zaczęło kształtować w sercach swoich uczniów:

    miłość do Ojczyzny,
    szacunek dla drugiego człowieka,
    wierność szlachetnym ideałom,
    kultywowanie tradycji.

Zaproszeni na uroczystości goście życzyli szkole spełnienia tej ważnej misji. Goście pozostawili swe przemyślenia w Złotej Księdze, która także współtworzy szkolną tradycję.
Każdego roku w dniu imienin patrona, czyli 19 marca, obchodzimy Święto Szkoły. Odbywa się wówczas uroczysta akademia poświęcona pamięci Józefa Piłsudskiego, konkurs wiedzy o patronie oraz konkurs plastyczny.
© M. Partyka, P. Fudali, P. Bednarz, M. Klimpel
Opiekun strony - R. Dworak; e-mail: rdworak@onet.eu