„Młodzi  głosują”

       

W czasie wyborów powszechnych obserwujemy niepokojące zjawisko: połowa obywateli nie korzysta z czynnego prawa wyborczego. W 2010 roku frekwencja wyniosła 54,96% w pierwszej i 55,31% w drugiej turze wyborów prezydenckich. Odpowiedzią na ten problem jest organizowana od 20 lat akcja „Młodzi głosują”. Wzięły w niej dotąd udział 3 miliony uczniów. W ramach akcji uczniowie i uczennice przeprowadzają działania lekcje o tematyce wyborczej i kompetencjach Prezydenta RP, a następnie organizują szkolne wybory, w których głosują na kandydatów zgłoszonych w wyborach powszechnych. W tym roku, w czwartek 30 kwietnia, 300 000 uczniów w 1 500 szkołach  głosowało na kandydatów, na których dorośli oddadzą głos 10 maja.

Dlaczego to robimy? Jesteśmy przekonani, że każdy młody człowiek, również niepełnoletni, powinien mieć szansę wypowiedzenia się w sprawach publicznych, w zakresie tego kto i w jaki sposób powinien nas reprezentować. Uważamy, że młodzi ludzie powinni mieć prawo zabierania głosu w sprawach publicznych, także w okresie kampanii wyborczej. Założenie, że młody człowiek nie będzie interesował się polityką i nie będzie głosował do ukończenia 18. roku życia, a potem nagle stanie się zainteresowanym polityką, świadomym, aktywnym i głosującym obywatelem, jest złudne. Na głosowanie w wyborach można patrzeć jak na nawyk, który wyrabia się poprzez samo w nim uczestnictwo, a to umożliwia właśnie nasza akcja.

Także  uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1w Brzegu mieli szansę zapoznać się z zasadami prawdziwie demokratycznych wyborów .Tego dnia zakończyła się bowiem akcja „Młodzi głosują” zorganizowana z inicjatywy Dyrektor Danuty Stefańskiej i nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie Pani  Ewy Rosińskiej.  Ponieważ wybory prezydenckie poprzedzone były wieloma pogadankami dotyczącymi zasad ich przeprowadzania oraz znaczenia  wyboru Prezydenta ,stały się one dla uczniów prawdziwą lekcją patriotyzmu i demokracji .To przecież w ich rękach za kilka lat spoczywać będzie wynik prawdziwych  ,dorosłych już decyzji. Szkolna Komisja Wyborcza w składzie :Wiktoria Stala z klasy 3a (Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego),Kacper Strojec (Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej),Jakub Maszkowski(„Mąż Zaufania”)Julia Maciejewska ,Kamila Szymczak ,Justyna Bednarz i Anna Międzybrodzka (wszyscy z klasy 2a,)pod kierunkiem Pani Ewy Rosińskiej, rozpoczęła swe prace już kilka dni wcześniej, przygotowując karty do głosowania  ,gazetki z nazwiskami kandydatów oraz wystawy tematyczne poświęcone samej akcji ,co sprawiło, że uczniowie byli doskonale przygotowani do oddania swego głosu.

Powagi wyborom dodał także wystrój lokalu wyborczego przygotowanego przez Pana Marka Taczanowskiego i odświętne stroje samych członków Komisji. Po podliczeniu głosów okazało się ,że zdaliśmy egzamin z demokracji, ponieważ niemal wszystkie głosy były ważne .
Poniżej wyniki głosowania: - Paweł Kukiz 34,7% - Janusz Korwin-Mikke 17,6 % -Andrzej Duda 15,8% - Bronisław Komorowski 15,8 % - Magdalena Ogórek 5,8% - Janusz Palikot 4,1% - Marian Kowalski 1,76 % - Grzegorz Braun 0,17 % - Adam Jarubas 0,17 % - Jacek Wilk 0,17 % Oddano 4 nieważne głosy ,co stanowi 2,35%                                                                                                         
 Szkolna Komisja Wyborcza

       

              

Przygotowała: Sylwia Szulc .

powrót >>>

 

  
©