FESTYN W PG 1 W BRZEGU „BAW SIĘ ZDROWO NA SPORTOWO”

                             Tradycją w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Brzegu jest organizowanie w czerwcu Festynu Sportowo- Zdrowotnego . Zgodnie z polityką oświatową Ministerstwa Edukacji Narodowej – „ Rok  szkoły w ruchu” promującą aktywność i zdrowy tryb życia  festyn odbył się pod hasłem „ Baw się zdrowo na sportowo”.

 

W naszym Gimnazjum tworzymy warunki do kształtowania i rozwijania zachowań prozdrowotnych , poprzez propagowanie zdrowego stylu życia , dbałości o bezpieczeństwo własne i innych oraz organizowanie aktywności fizycznej. 18.06.2014 roku społeczność szkolna bawiła się zdrowo i na sportowo. Cieszymy się że nie zabrakło inwencji, pomysłów i zaangażowania zarówno uczniów jak i nauczycieli. Dopisała też pogoda i dzięki sprzyjającej aurze można było imprezę przeprowadzić na boisku szkolnym. A działo się wiele. Można było zmierzyć ciśnienie pod kontrolą  pani pielęgniarki  , poćwiczyć praktycznie udzielanie pierwszej pomocy . Były również potyczki klasowe , w których wychowawcy brali udział wraz ze swoimi uczniami w wyścigach na wesoło , przeciąganiu liny i skokach na skakance .  W czasie  festynu reprezentacje klas brały udział w konkursie na zdrowe potrawy  , które później degustowali uczniowie i nauczyciele. Rozstrzygnięto również ogłoszone wcześniej konkursy na najpiękniejszy ogródek witaminowy , plakat i wiersz o walorach zdrowotnych jedzenia warzyw i owoców oraz aktywności fizycznej. W świetlicy szkolnej pod opieką pani pedagog  odbył się konkurs plastyczny na plakat i hasło antyuzależnieniowe. . Na festynie był tylko zdrowy poczęstunek – soki owocowe i warzywne, woda mineralna , owoce , jogurty . Nagrodami w konkursach były również zdrowe produkty i nagrody rzeczowe. Festyn był podsumowaniem  naszych działań prozdrowotnych w czasie całego roku szkolnego 2013/2014. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim , którzy zaangażowali się w jego organizację i przebieg. Szczególne podziękowania kierujemy w imieniu Dyrekcji , społeczności uczniowskiej oraz nauczycieli PG1 do Pana Jana Rzadkowskiego – kierownika sklepu NETTO w Brzegu za sponsoring oraz Radzie Rodziców przy PG1 i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu za wsparcie finansowe naszej imprezy
.                                                                                                                 

 Małgorzata Kubiak

 .

 

 

 

 

Tekst,  zdjęcia: Małgorzata Kubiak..

powrót >>>

 

  
©