• STRONA ARCHIWALNA
         
  od 1.09.2017
 • (AKTUALIZACJA: styczeń 2013)
 • > Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze
   w PG nr 1 w Brzegu doc.(pobierz)    PDF(pobierz)
 • > Statut szkoły (pobierz) (aktualny X.2015r)  PDF(pobierz)
 • > Wewnątrzszkolny system oceniania (pobierz) (aktualny 2010)
 • > Regulamin ucznia (pobierz) (aktualny 2010)
 • > Szkolny program profilaktyczny (pobierz) (aktualny 2010)
 • > Szkolny program wychowawczy( pobierz) (aktualny 2010)
 • > Ceremoniał szkolny (pobierz) (aktualny 2010)
 • > Procedury szkolne (pobierz) (aktualny 2010)
 • > Kryteria ocen z zachowania (pobierz) (aktualny 2010)
 • > Dz. U. 07.83.562 (pobierz)
 • -------------------------------------
 • > Wniosek dla zespołów przedmiotowych .doc
 • > Zadania zespołu nadzorującego egzamin.docx    PDF (2013)
 • © M. Partyka, P. Fudali, P. Bednarz, M. Klimpel
  Opiekun strony - R. Dworak; e-mail: rdworak@onet.eu