•  Cyberprzemoc   

      W obecnych czasach jesteśmy świadkami szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii. Internet to medium, którego dynamiczny rozwój i potencjał potrafią wykorzystać przede wszystkim młodzi ludzie. Rozwijanie zainteresowań, zdobywanie informacji, odrabianie lekcji, aktywność na portalach społecznościowych bez wychodzenia z domu to pozytywy związane z możliwością korzystania z internetu. Ale internet to też zagrożenia, z którymi młodzież styka się będąc online. Tym właśnie zagrożeniom poświęcone były spotkania uczniów PG 1 z panią dzielnicową sierż. Małgorzatą Mykitą – Wandycz, które odbyły się 19.12.2016r. W trakcie spotkań zostały omówione następujące zagadnienia: definicja, formy i cechy cyberprzemocy, charakterystyka sprawcy, aspekty prawne cyberprzemocy – odpowiedzialność sprawcy, gdzie może szukać pomocy ofiara.                  Spotkania z policją to jedna z form uświadamiania młodzieży niebezpieczeństw, na jakie narażeni są w sieci. Zasoby biblioteki szkolnej zostały wzbogacone w filmy profilaktyczne traktujące o cyberprzemocy: seria filmów „Zaplątani w sieci” i „ Pułapki nowoczesnych technologii”, które są wykorzystywane na godzinach wychowawczych. Również nauczyciele biorą udział w szkoleniach poszerzających wiedzę o zagrożeniach związanych z korzystaniem z internetu: w ubiegłym roku szkolnym grono pedagogiczne PG 1 uczestniczyło w szkoleniu „Agresja elektroniczna cyberbullying – ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w świecie nowych technologii”, w bieżącym roku szkolnym nauczyciel informatyki, pedagog, psycholog uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Opolskie Kuratorium i Komendę Wojewódzka Policji „Cyberbezpieczny uczeń”. Konferencja odbyła się 12.12.2016r. na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

     

     Przygotowała: Anna Wasilewska.


  • ©