• SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA

   

    Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Gimnazjum nr 1 w Brzegu zdobyło certyfikat       „Szkoły Dobrego wychowania”. Wiązało się to z przystąpieniem do ogólnopolskiego konkursu organizowanego  przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.                                    
  Koordynatorem projektu była pani  psycholog  Monika Bider , która ukończyła kurs e-learning, co było również warunkiem  zdobycia certyfikatu, a nasi wspaniali uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonali  6 zadań konkursowych , które zostały ocenione maksymalną ilością punktów.  Były to:  przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego zachowania oraz utworzenie wspólnej Karty Zasad Dobrego Zachowania” , zorganizowanie konkursu wiedzy wśród uczniów na temat Savoir Vivre, opracowanie pisemnych prac „Moje zachowanie świadczy o mnie”, przeprowadzenie inscenizacji na temat znajomości stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników w różnych sytuacjach życiowych. Wykonanie plakatów „Mój wygląd świadczy o mnie , oraz przeprowadzenie pogadanki „Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania” 
   Zaangażowanie społeczności szkolnej w projekt, nie tylko zintegrowało klasy, ale przede wszystkim rozbudziło zainteresowanie zgłębianą tematyką i dowartościowało uczniów wykazujących się wysoką kulturą osobistą. Proces dobrego wychowania wymaga dobrych wzorców i systematycznych oddziaływań, wpływa też na zmniejszenie zachowań negatywnych.                                                                                                                                             


   Tekst zdjęcia: Monika Bider


 • ©