I FORUM NOWEJ EDUKACJI  

30.11.15 i 1.12.15  w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyło się I Forum Nowej Edukacji, które zorganizowane zostało pod patronatem Małżonki Prezydenta RP  Agaty Kornhauser – Dudy. Poniedziałkowe spotkanie skupiło ponad stu dyrektorów różnych szkół z całej Polski, tematyka warsztatów dotyczyła  motywacji wewnętrznej, talentów, mocnych stron własnych – uczniów i nauczycieli, motywacji poprzez ocenianie kształtujące, szkoły jako organizacji uczącej się, postawy dyrektora jako lidera zarządzającego motywacją, zarządzania partycypacyjnego, opracowania tzw. Karty Wskazań – dotyczącej narzędzi współdecydowania o zmianach w oficjalnym systemie edukacji. Wtorkowe forum dyskusyjne ( udział międzynarodowych panelistów, dyrektorów szkół, nauczycieli, pracodawców, biznesmenów, psychologów i pedagogów)  poświęcone było dynamicznym zmianom na rynku pracy, oczekiwaniom pracodawców i ich programom edukacyjnym dla szkół i młodzieży, innowacyjnym metodom nauczania zwiększającym poziom motywacji, modelom współpracy dyrektorów szkół, nauczycieli i pracodawców na przykładach Polski, USA, Hiszpanii, Austrii, Niemiec i innych krajów. Forum Nowej Edukacji to międzynarodowe wydarzenie, które było odpowiedzią na dynamiczne zmiany dotyczące rynku pracy, jak i na problemy niedostosowania oświaty do tempa zmian naszej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. W tym roku Forum odbyło się w miejscu szczególnym dla nauki, wyobraźni i edukacji – w Centrum Nauki „Kopernik”, kolejne  II New Education Forum odbędzie w dn.29 -30.11.2016 w Brukseli. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzegu miało  na Forum swoją reprezentację. Pobyt w Warszawie i udział w forum to bardzo bogate doświadczenie.  Ogląd tendencji mających pojawić się w polskiej oświacie, konteksty zagraniczne, bogate targi wydawnictw oświatowych, wymiana doświadczeń między nauczycielami  wszystko to daje szansę rozwoju osobistego  i służy szerszemu spojrzeniu na kwestię,  jaką jest motywacja  ucznia wynikająca z efektywności pracy nauczyciela… Dziękuję za tę szansę.                                                                                                                        

Przygotowała: Beata Matyszczak

 

powrót >>>

 

  
©